starterslening

Starterslening
De eerste drie jaar hoeft u
geen rente en aflossing te betalen!

Wilt u voor het eerst een huis kopen, maar staan de hoge woonlasten in de weg? Met de Starterslening kunt u, in de meeste gevallen, toch het huis kopen dat u op het oog heeft.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening, aangeboden door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw huis en het bedrag dat bij de bank maximaal kan worden geleend volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van deze lening hangt af van uw inkomen, het eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente waar u gaat wonen.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna moet de rente en aflossing worden betaald. Indien u denkt de maandlasten niet te kunnen betalen, dan is het mogelijk, tegen betaling, bij het SVn een hertoets aan te vragen. Dan gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

De gemeente bepaalt

Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan moet worden voldaan om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente de maximale hoofdsom die u kunt krijgen.

Praktisch voorbeeld

Henk en Margreet willen graag samen een huis kopen. Het is hun eerste huis. Ze zijn dus starters. Na een kleine zoektocht hebben ze
hun droomhuis gevonden. Ze kunnen het huis kopen voor € 200.000. Bovenop dit bedrag komen nog wel de zogenaamde ‘kosten koper‘. De kosten koper komen uit op ongeveer € 10.000.

Kortom, Henk en Margreet hebben dus een bedrag van € 210.000 nodig om het huis te kunnen kopen. Aangezien ze € 20.000 spaargeld kunnen gebruiken voor de aankoop van het huis, moeten ze € 190.000 kunnen lenen om het huis te kunnen kopen. Enthousiast gaan Henk en Margreet naar hun hypotheekadviseur. Ze zijn benieuwd of ze het gewenste bedrag kunnen lenen (en wat de maandlasten zullen zijn). Uit de berekening van de hypotheekadviseur blijkt dat de maximale hypotheek ongeveer € 170.000 is. Dit is niet voldoende om het huis te kunnen kopen. Henk en Margreet komen € 20.000 tekort!

In dit geval kan een Starterslening uitkomst bieden. De adviseur bekijkt of de gemeente waar het huis staat Startersleningen verstrekt. Dit blijkt zo te zijn. Vervolgens controleert de adviseur of Henk en Margreet voldoen aan alle spelregels van de gemeente en het SVn. Ook dit blijkt gelukkig zo te zijn. Uit een nieuwe berekening blijkt dat Henk en Margreet in aanmerking komen voor een Starterslening van € 20.000. Door de Starterslening kunnen ze het huis toch kopen!

Veelgestelde vragen

Is het afsluiten van zo'n Starterslening gratis?

Nee, het afsluiten van een Starterslening is niet gratis. SVn brengt afsluitkosten over de hoofdsom van de Starterslening in rekening. De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor ‘borgtochtprovisie’. Deze borgtochtprovisie is een percentage en wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. Beide bedragen worden ingehouden op de Starterslening. Het SVn draagt de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze kosten zijn overigens wel fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u een deel van deze kosten weer terugkrijgt. De exacte hoogte van de genoemde kosten is te vinden op de website van het SVn en op de website van de Nationale Hypotheek Garantie.

Moet ik rente en/of aflossing betalen voor de Starterslening?

Het is wel een lening. Dit betekent dat het uiteindelijk wel de bedoeling is dat u rente en aflossing gaat betalen. U hoeft echter alleen rente en aflossing te betalen als uw inkomen daar hoog genoeg voor is. Dit wordt bepaald door het SVn. In de eerste drie jaar hoeft u sowieso niets voor de Starterslening te betalen. Geen aflossing en ook geen rente. Hierna moet u in principe wel rente en aflossing gaan betalen. Als u echter denkt dat uw inkomen daar niet hoog genoeg voor is, kunt u een zogenaamde hertoets aanvragen. Op basis van deze toets wordt bekeken of u moet gaan betalen en hoeveel dat is. Als uit de toets blijkt dat uw inkomen niet voldoende is om rente en aflossing te betalen, dan wordt de lening “gratis” voortgezet. U hoeft dan nog steeds geen rente en/of aflossing te betalen. Vervolgens wordt er in het 6e jaar, 10e jaar en het 15e jaar nogmaals naar uw inkomen gekeken. Kortom, als uw inkomen tijdens de looptijd voldoende is om rente en aflossing te betalen dan zult u uiteindelijk ook moeten gaan betalen. Als uw inkomen onvoldoende is dan blijft de lening gratis. Uiteindelijk moet de lening wel ooit terugbetaald worden. Aflossing van de lening vindt plaats bij verkoop van het huis of na 30 jaar.

Mag ik zelf een rentevaste periode kiezen voor de Starterslening?

Nee, dat kan niet. De eerste rentevaste periode bij een Starterslening is altijd 15 jaar.

Mag ik de Starterslening tussentijds ook aflossen als ik dat wil?

Ja, dat kan. U mag tijdens de looptijd altijd extra aflossen. Als u wilt, mag u zelfs de hele lening in één keer aflossen. Aan een aflossing (geheel of gedeeltelijk) zijn geen kosten verbonden.

Hoe wordt de Starterslening uitbetaald?

Als u een nieuwbouwwoning koopt, wordt de Starterslening gebruikt voor de aankoop van de grond en wordt de volledige Starterslening – na aftrek van de kosten – aan de notaris uitbetaald. Als het bedrag van de 1e termijn lager is dan het bedrag van de Starterslening, dan wordt de Starterslening gestort in een nieuw te openen bouwdepot. Als u een bestaand huis koopt wordt de Starterslening – na aftrek van de kosten – altijd in één keer aan de notaris uitbetaald.

Hoe vraag ik een Starterslening aan?

Voor het verkrijgen van een Starterslening is er goedkeuring nodig van de gemeente, het SVn en van de bank. Voor de beoordeling moeten er behoorlijk wat stukken ingeleverd worden. Ook moeten er de nodige formulieren voor ingevuld worden. Het lijkt een behoorlijke klus (en dat is het ook).

Binnendijk & Van Rijsbergen heeft veel ervaring met het aanvragen van Startersleningen. Voor veel klanten (verspreid door het hele land) hebben wij deze leningen met succes geregeld. Dit betekent dat we onze klanten (bijna) al het werk uit handen kunnen nemen. De klant zorgt voor de gevraagde stukken en wij regelen de rest.

starterslening
null

Een vrijblijvend hypotheekgesprek aanvragen?

» Oriëntatiegesprek is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk;
» Bij ons op kantoor of bij u thuis.
Afspraak maken »
Bel mij terug »