ziektekosten

Ziektekostenverzekering
Verplichte verzekering
voor medische kosten

Een ziektekostenverzekering is niet alleen verplicht, maar ook redelijk prijzig. Reden om deze verzekering eens kritisch te bekijken.

Basisverzekering

Een ziektekostenverzekering kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals een basisverzekering, aanvullende verzekering en eventueel een tandartsverzekering. De basisverzekering is verplicht. De overige verzekeringen mag u afsluiten, maar dat hoeft niet. Een basisverzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De premie voor deze basisverzekering wordt door de verzekeringsmaatschappij vastgesteld, maar de dekking wordt vastgesteld door de overheid. Jaarlijks bepaalt de overheid welke zorg vanuit het basispakket verzekerd is. De basisdekking is dus voor iedereen gelijk.

Aanvullende verzekeringen

Naast de verplichte basisverzekering, kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt. In veel gevallen is er vanuit de aanvullende verzekering recht op een maximum aantal behandelingen of vergoeding tot een maximum bedrag. De dekkingen binnen zo’n aanvullende verzekering mogen de verzekerings-maatschappijen zelf vaststellen. Hier bemoeit de overheid zich niet mee. Ook de premies worden vastgesteld door de verzekeringsmaatschappijen. In tegenstelling tot de basisverzekering, hebben de verzekerings-maatschappijen geen acceptatieplicht bij een aanvullende verzekering. Kortom, bij de aanvraag voor een basisverzekering mogen ze u niet weigeren (en ook niet naar uw gezondheid vragen). Bij een aanvullende verzekering kunt u wel geweigerd worden, indien uw gezondheid daartoe aanleiding geeft.

Tandartsverzekeringen

Tenslotte kunt u tevens kiezen voor een tandartsverzekering. Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering al recht op de meeste tandheelkundige zorg. Niet alles voor kinderen is overigens gedekt. Orthodontie voor kinderen zit bijvoorbeeld niet in het basispakket. Voor volwassenen is tandartszorg nauwelijks gedekt binnen het basispakket.

De dekking van een tandartsverzekering is beperkt tot bepaalde maximum bedragen. Ook worden veel verrichtingen slechts gedeeltelijk vergoed. Een tandartsverzekering biedt dus geen volledige dekking voor alle tandartskosten. Het is verstandig om hier goed op te letten voordat u een tandartsverzekering sluit. Net als bij een aanvullende verzekering, hebben de verzekeringsmaatschappijen ook geen acceptatieplicht. Ze mogen u dus weigeren.

Eigen risico

Voor een aantal vergoedingen vanuit het basispakket geldt een eigen risico. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medicijnen en ziekenhuisopname. Er geldt geen eigen risico bij de kosten van de huisarts. Ook bij vergoedingen die betaald worden vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Voor dit jaar is het eigen risico vastgesteld op € 385 op jaarbasis. Dit is het verplichte eigen risico. Het is niet mogelijk om te kiezen voor een lager eigen risico. Het is echter wel mogelijk om vrijwillig te kiezen voor een aanvullend eigen risico. Bij een hoger eigen risico krijgt u een lagere premie. U kunt het eigen risico verhogen met stappen van € 100 tot een maximum van € 500. Indien u kiest voor het maximale vrijwillige eigen risico (€ 500) dan is het totale eigen risico dus € 885. Hoewel een premiekorting natuurlijk aantrekkelijk klinkt, moet een vrijwillig eigen risico wel bij uw situatie passen. Hiernaast moet de beloning (premiekorting) natuurlijk wel een beetje opwegen tegen het risico dat u neemt. Uiteraard kunnen wij u ook hierbij adviseren.

Natura of restitutie

De goedkoopste zorgverzekeringen zijn zogenaamde ‘naturapolissen’. Dit betekent dat u voor zorg aangewezen bent op de ziekenhuizen en zorgverleners waar de verzekeringsmaatschappij een contract mee heeft. Heeft u gebruik gemaakt van deze zorg? Dan hoeft u niets te betalen aan de betreffende zorgverlener. De verzekeringsmaatschappij regelt dit allemaal rechtstreeks met de zorgverlener. Hoewel de verzekerings-maatschappijen vaak met heel veel zorgverleners contracten hebben, mag u dus niet zelf kiezen. Wilt u toch naar het ziekenhuis of zorg-verlener van uw keuze? Dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Bij een restitutiepolis heeft u dit nadeel niet. U heeft volledig vrije zorgkeuze; u kiest zelf naar welk ziekenhuis of zorgverlener u gaat en de kosten worden in principe volledig vergoed.

Welke ziektekostenverzekering past bij u?

Bij de keuze voor een passende ziektekostenverzekering kunt u op een aantal zaken letten. Uiteraard is de hoogte van de premie van belang, maar u moet natuurlijk ook letten op de dekking van de verzekering. Hiernaast kunt u bekijken welke premiekorting u kunt krijgen indien u kiest voor een vrijwillig extra eigen risico. De hoogte van deze premiekorting verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Tenslotte is het ook mogelijk om te kiezen voor een christelijke zorgverlener. Bij een christelijke zorgverlener is de zorg gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De polis bevat geen dekkingen die in strijd zijn met deze normen en waarden; de dekking sluit aan op de christelijke identiteit. Vanzelfsprekend hebben wij ook hiervoor een passende oplossing in ons assortiment.

ziektekosten
null

Heeft u vragen over een ziektekostenverzekering?

Interesse in een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Afspraak maken »
Bel mij terug »