ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering
Een ongeval komt nooit alleen

Een ongeval kan vergaande gevolgen hebben.

Dan is de ongevallenverzekering wenselijk!

Helaas kan iedereen ooit te maken krijgen met een ongeval. De gevolgen kunnen gering zijn, maar vergaande gevolgen zijn niet uitgesloten. Een ongeval kan plaatsvinden in het verkeer, op uw werk maar ook rondom uw huis. Om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval kunt u een ongevallenverzekering afsluiten.

Wie is verzekerd?

U kunt een ongevallenverzekering voor uzelf afsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een gezinsdekking. Bij een gezinsdekking zijn al uw gezinsleden automatisch meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Een ongevallenverzekering keert uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Het moet dus altijd gaan om de gevolgen van een ‘ongeval’. Invaliditeit of overlijden als gevolg van een ziekte is daarom dan ook niet gedekt. Bij invaliditeit moet het gaan om ‘blijvende invaliditeit’. Indien er dus een aannemelijke kans op herstel is, zal de verzekering ook niet uitkeren.

De hoogte van de verzekerde bedragen

Soms zijn er standaard pakketten met vaste verzekerde bedragen, bijvoorbeeld € 5.000 bij overlijden en € 50.000 bij blijvende invaliditeit. Er zijn echter ook ongevallenverzekeringen waarbij u zelf de verzekerde bedragen kunt kiezen. Uiteraard geldt hierbij: hoe hoger de verzekerde bedragen, hoe hoger de premie zal zijn.

De hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van de verzekerde bedragen. Verder is de uitkering bij blijvende invaliditeit afhankelijk van de mate van invaliditeit. U krijgt het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd bij volledige invaliditeit. Indien er sprake is van gedeeltelijke invaliditeit dan ontvangt u ook een gedeeltelijke uitkering. In de polisvoorwaarden wordt precies uitgelegd hoe de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld.

Ongevallenverzekering in plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een zelfstandig ondernemer zal zelf moeten zorgen voor een voorziening bij arbeidsongeschiktheid. De meest voor de hand liggende keuze is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Jammer genoeg zijn dit vaak geen goedkope verzekeringen. Een ongevallenverzekering is veel goedkoper. Toch is een ongevallenverzekering geen goed alternatief voor een AOV. Een ongevallenverzekering keert immers alleen uit bij invaliditeit als gevolg van een ongeval. Invaliditeit als gevolg van ziekte is dus niet gedekt, maar bij een AOV wel. Hiernaast moet het gaan om blijvende invaliditeit bij een ongevallenverzekering, terwijl een AOV ook dekking biedt bij tijdelijke gevolgen. Tenslotte zijn ook de uitkeringen niet met elkaar te vergelijken. Bij een ongevallenverzekering is er sprake van een eenmalige uitkering, maar bij een AOV is er sprake van een maandelijkse uitkering (vaak totdat u AOW gaat ontvangen).

ongevallenverzekering
null

Heeft u vragen over een ongevallenverzekering?

Interesse in een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Afspraak maken »
Bel mij terug »