eerste huis

De hypotheek voor een nieuwbouwhuis
Dat gaat net even anders!

Indien de koop een nieuwbouwhuis betreft, waarvan de bouw al dan niet is gestart, wordt de koopsom op een andere manier gefinancierd dan wanneer een bestaande woning wordt gekocht.

Wat gaat er anders bij een nieuwbouwhuis?

Bij een nieuwbouwhuis wordt de koopsom in gedeelten betaald. Elke keer als de bouw een bepaalde fase heeft bereikt, wordt een vooraf vastgelegd percentage van de koopprijs afgedragen aan de bouwer.

Bouwdepot

Bij het passeren van de koopakte van een nieuwbouwhuis wordt, als met de bouw nog moet worden begonnen, alleen de grondprijs betaald. Is de bouw al in een verder gevorderd stadium, dan moeten de bedragen voor de reeds verstreken bouwtermijnen worden afgedragen. De hypotheek passeert echter wel voor het volledige bedrag. Het verschil tussen het op het moment van passeren benodigde bedrag en het totale hypotheekbedrag wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. Naarmate de bouw verder vordert, ontvangt de koper nota’s van de aannemer. Deze worden betaald uit het bouwdepot.
Huiseigenaren die een tweede hypotheek afsluiten of hun bestaande hypotheek verhogen voor een door een aannemer uitgevoerde verbetering van het huis, krijgen ook vaak met een bouwdepot te maken.

Renteverlies tijdens de bouw

Vanaf het moment dat de hypotheekakte is gepasseerd, moet met de maandelijkse betaling van de hypotheeklasten worden begonnen. Vlak na de ingang van de hypotheek zijn die kosten vaak nog laag (afhankelijk van het bouwstadium), maar die zullen tijdens het bouwproces stijgen. Deze lasten komen bovenop de bestaande woonlasten (hypotheek of huur van het oude huis). Zijn de dubbele lasten te hoog, dan kan de rente die tijdens de bouwperiode over de nieuwe hypotheek moet worden betaald, worden meegefinancierd. Men heeft dan tijdens de bouwperiode alleen de oude woonlasten.

Declaratieformulieren dienen wij voor u in!

Tijdens de bouw van uw nieuwe huis zult u af en toe nota’s ontvangen van de bouwer. Deze nota’s kunnen betaald worden vanuit het bouwdepot. Om dit te regelen, stuurt u de nota’s naar ons. Wij zorgen er voor dat de bank de nota’s ontvangt en betaalt aan de bouwer. Het is hierbij van belang dat u de nota’s niet te lang laat liggen. Bij niet-tijdige betaling kunnen er namelijk flinke boetes bij u in rekening gebracht worden door de bouwer. Stuur de nota’s daarom direct naar ons op om deze nare boetes te voorkomen!

nieuwbouwhuis
null

Een vrijblijvend hypotheekgesprek aanvragen?

» Oriëntatiegesprek is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk;
» Bij ons op kantoor of bij u thuis.
Afspraak maken »
Bel mij terug »