hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek
Een deel van uw betaalde hypotheekrente weer terug krijgen

Voor het kopen en verbouwen van een eigen woning wordt in de meeste gevallen een hypotheek afgesloten.

De betaalde hypotheekrente gedeeltelijk terugkrijgen

U betaalt hypotheekrente over de door u afgesloten hypotheek. Deze hypotheekrente mag u bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. Dat betekent dat u over dat bedrag geen belasting hoeft te betalen. Het gevolg hiervan is dat u een deel van de betaalde hypotheekrente weer terug krijgt. Bij berekening van het exacte belastingvoordeel speelt de hoogte van uw inkomen en ook de (WOZ-)waarde van de woning een rol.

Eigenwoningforfait

Als u een eigen woning heeft én een hypotheek dan krijgt u te maken met het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat door de belastingdienst gezien wordt als ‘inkomsten die u heeft uit eigen woning’. Hoewel u niet daadwerkelijk inkomen uit uw eigen woning heeft, wordt het wel zo gezien. Dit eigenwoningforfait is een percentage van de (WOZ-)waarde van de eigen woning. Met andere woorden: hoe hoger de waarde van de eigen woning, hoe hoger het eigenwoningforfait is. Bij de berekening van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait in mindering gebracht op de hypotheekrente. Het gevolg is dus dat u niet alle betaalde hypotheekrente van uw inkomen mag aftrekken.

Voorbeeld:
Stel dat u per jaar € 10.000 hypotheekrente betaalt en het eigenwoningforfait € 1.500 is. In dat geval mag u € 8.500 van uw inkomen aftrekken, namelijk € 10.000 minus € 1.500.

Belastingschijven

Over het inkomen dat u verdient, zult u belasting moeten betalen. Het percentage dat u moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage kan worden. In veel gevallen bedraagt het belastingpercentage ongeveer 40%. Dit betekent dat u van iedere euro die u verdient € 0,40 belasting moet betalen. Daarentegen krijgt u ook van iedere aftrekbare euro weer € 0,40 terug.
*De belastingtarieven kunnen jaarlijks wijzigen. De huidige hoogte van de belastingpercentages kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Voorlopige teruggave inkomstenbelasting regelen

U doet sowieso eens per jaar belastingaangifte over het voorgaande jaar. Daarin neemt u ook de aftrekbare kosten van uw hypotheek mee. U krijgt dus maar eens per kalenderjaar de inkomstenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Heeft u recht op een teruggaaf, zoals met de hypotheekrente? Dan hoeft u niet een heel jaar te wachten, maar kunt u het ook maandelijks teruggestort krijgen. Dit regelt u met de voorlopige teruggave, die u online kunt aanvragen. U vindt het aanvraagformulier op de website van de Belastingdienst. Op dit formulier vult u onder andere de volgende gegevens in: uw brutoloon, WOZ-waarde van uw woning en de hypotheekrente.

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek

  • De woning waarop de hypotheek is afgesloten moet uw hoofdverblijf zijn; vakantiewoningen en huurpanden zijn dus uitgesloten.
  • De hypotheek is bedoeld voor aankoop of onderhoud van uw woning.
  • De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Loopt uw hypotheek langer dan 30 jaar? Dan mag u daarna dus geen rente meer aftrekken.
  • Gaat u een ander huis kopen? Dan zult u de (eventuele) overwaarde van uw oude woning moeten gebruiken voor de financiering. Brengt u die overwaarde niet in? Dan heeft u ook geen recht op renteaftrek over dat deel van de hypotheek. De regeling die hierop betrekking heeft, heet de bijleenregeling.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

Sinds 2013 krijgt men alleen hypotheekrenteaftrek als de hypotheek tijdens de looptijd volledig en tenminste annuïtair afgelost wordt. Dat betekent dat u elke maand een bedrag betaalt dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar. Kortom, wilt u profiteren van de hypotheekrenteaftrek? Dan moet u kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Wilt u meer informatie over deze twee hypotheekvormen? Lees de pagina ‘Hypotheekvormen‘.

Voorbeeld van de hypotheekrenteaftrek

Stel, uw hypotheek bedraagt € 200.000 en u betaalt 5% hypotheekrente. U betaalt dan € 10.000 per jaar aan hypotheekrente. Als uw eigenwoningforfait bijvoorbeeld € 1.500 is, dan mag u € 8.500 aftrekken van de belasting (namelijk: € 10.000 minus € 1.500). Stel dat u over uw inkomen 40% belasting betaalt, dan levert het aftrekken van de hypotheekrente een voordeel op van € 3.400 per jaar (namelijk: € 8.500 x 40%).

hypotheek-rente-aftrek
null

Een vrijblijvend hypotheekgesprek aanvragen?

» Oriëntatiegesprek is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk;
» Bij ons op kantoor of bij u thuis.
Afspraak maken »
Bel mij terug »