persoonlijkebescherming

Persoonlijke bescherming
Voor ingrijpende gebeurtenissen
met grote financiële gevolgen

Sommige gebeurtenissen, zoals een langdurige rechtszaak of overlijden, kunnen direct uw vermogen aantasten.

Houd ongewenste risico’s buiten de deur!

Wij geven u graag wat meer informatie over de verschillende verzekeringen rondom persoonlijke bescherming, die u kunt afsluiten. Wilt u meer weten? Dan kunt u onderaan deze pagina links vinden naar diverse pagina’s met nog uitgebreidere informatie per verzekering. Mocht u dan nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder!

Woonlastenverzekering

Het kan zo maar gebeuren dat u door ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Een woonlastenverzekering biedt mogelijkheden om u in te dekken tegen de gevolgen hiervan.

» Meer over een woonlastenverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een onmisbare verzekering in uw verzekeringspakket. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade aan anderen waarvoor u als particulier aansprakelijk bent. Het gaat dus om schade die u per ongeluk veroorzaakt, waardoor een ander schade lijdt. Ook schade die veroorzaakt is door uw kinderen of uw huisdieren vallen onder de dekking. In veel gevallen gaat het om relatief kleine schades, maar helaas komen ook heel grote schades voor.

» Meer over een aansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Het zou kunnen dat u eens betrokken raakt in een juridisch conflict. In zo’n geval zult u vaak een advocaat moeten inschakelen om uw belangen te behartigen. Een advocaat kan voor u bijzonder nuttig werk verrichten, maar is helaas vaak niet zo goedkoop. Bij een langdurig geschil kunnen de kosten dan ook behoorlijk oplopen. In zo’n geval is het fijn als u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Met een rechtsbijstandsverzekering hebt u recht op juridische bijstand door een jurist van de verzekeraar. Ook allerlei bijkomende kosten kunnen onder de dekking vallen.

» Meer over een rechtsbijstandverzekering

Ongevallenverzekering

Een ongeval kan bijzonder ingrijpende gevolgen hebben. Ook in financieel opzicht. Om dit financiële risico te beperken, kunt u een ongevallenverzekering afsluiten. Een ongevallenverzekering keert een afgesproken bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

» Meer over een ongevallenverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert een afgesproken bedrag uit zodra de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. In veel gevallen wordt een dergelijke verzekering tegelijkertijd met een hypotheek afgesloten. Met de eventuele uitkering kan dan (een deel van) de hypotheek afgelost worden, zodat de nabestaande(n) niet in financiële problemen komen en in het huis kunnen blijven wonen. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering gebruikt worden als een soort nabestaandenvoorziening. Indien u wilt dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven na uw overlijden, kunt u dit regelen door middel van een overlijdensrisicoverzekering.

» Meer over een overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering

Een uitvaart kan behoorlijk duur zijn en zal betaald moeten worden door uw nabestaanden. Om er voor te zorgen dat er na uw overlijden voldoende geld is om de gewenste uitvaart te betalen, bestaat de uitvaartverzekering. De verzekering keert een afgesproken bedrag uit na uw overlijden. U kunt zelf kiezen hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een verzekerd bedrag dat jaarlijks stijgt. Naast een uitkering in geld, kunt u ook kiezen voor een uitkering in natura. In dat geval wordt alles rondom de uitvaart door de verzekeraar betaald, maar wordt er geen geld uitgekeerd.

» Meer over een uitvaartverzekering

persoonlijkebescherming
null

Heeft u vragen over verzekeringen rondom persoonlijke bescherming?

Interesse in een vrijblijvend voorstel?
» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Afspraak maken »
Bel mij terug »