rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering
Omdat aan 'gelijk krijgen'
soms een hoog prijskaartje hangt

‘Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen.’

In sommige gevallen zult u daarom genoodzaakt zijn om een advocaat in te schakelen.

Zo’n juridisch conflict is nooit leuk. Het wordt nog minder leuk als u na afloop een hoge nota van uw advocaat ontvangt.

Wat doet een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van de gekozen module zijn geschillen op (onder meer) de terreinen verkeer, wonen en inkomen verzekerd. U heeft recht op juridische bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

Strafvervolging

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen een uitkomst in conflicten, maar ook als u ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de Officier van Justitie. Als dit een overtreding of een misdrijf betreft met betrekking tot de module waarvoor u bent verzekerd, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.

Vakantie

Conflicten in eigen land zijn al behoorlijk vervelend, maar u kunt zich helemaal hulpeloos voelen als u problemen krijgt in het buitenland. Hoe vindt u in een vreemde taal de goede argumenten? Hoe overtuigt u de politie ervan dat u geen schuld heeft aan een aanrijding? Veel verzekeraars hebben een uitgebreide verkeersdekking waarop dit soort zaken ook zijn verzekerd.

Premie

De premie hangt af van de soort verzekering en van de aanbieder waar u de verzekering sluit. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de jaarpremie niet veel hoger is dan het ‘uurloon’ van een advocaat.

Tijdig afsluiten is belangrijk

Net als iedere andere verzekering kent ook een rechtsbijstandverzekering uitsluitingen. Dit betekent dat er niet altijd dekking bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als de oorzaak van het juridische conflict vóór de ingangsdatum van de verzekering ligt. Ook als u weet dat er waarschijnlijk een conflict aan zit te komen, voordat u de verzekering afsloot, kan de verzekeraar weigeren om deze zaak in behandeling te nemen. In verband hiermee hanteren sommige verzekeraars ook wel eens een wachttijd. De wachttijd kan bijvoorbeeld drie maanden zijn. Dat betekent dat er pas drie maanden na de ingangsdatum een beroep kan worden gedaan op de verzekering. Tijdig afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan dus veel problemen voorkomen.

rechtsbijstandverzekering
null

Heeft u vragen over een rechtsbijstand-verzekering?

Interesse in een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Afspraak maken »
Bel mij terug »