uitkering-van-een-lijfrente

Uitkering van een lijfrenteverzekering
Wat zijn de mogelijkheden
en spelregels?

In het verleden hebben veel mensen een lijfrenteverzekering afgesloten.

Einddatum in zicht

Voor deze lijfrenteverzekeringen is soms periodiek premie betaald, maar soms is de premie ook in één keer betaald (koopsom). Veel van deze verzekeringen bereiken langzamerhand de einddatum. En wat dan? Hoe wordt het opgebouwde kapitaal dan uitgekeerd? Wat zijn de mogelijkheden en de spelregels? Hierover vertellen wij u graag meer.

Aftrekbare premie

Premie voor een lijfrenteverzekering is aftrekbaar van uw inkomen. Betaling van lijfrentepremies levert dus een belastingvoordeel op. Uiteraard gelden hiervoor een aantal spelregels. Zo mag u natuurlijk niet onbeperkt premies aftrekken. Er gelden maximum bedragen. Hiernaast moet er ook een aantoonbaar pensioentekort zijn.

Belaste uitkering

Het is natuurlijk mooi dat de premies voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar zijn, maar er is ook een keerzijde. De uitkeringen zijn namelijk belast. Bovendien is het niet de bedoeling dat u de uitkering uit een lijfrenteverzekering in één keer ontvangt. De bedoeling is dat u de uitkering in termijnen ontvangt, bijvoorbeeld per maand.

Uitkering ineens

Zoals hierboven reeds aangegeven, is het de bedoeling dat u de uitkering van een lijfrenteverzekering in termijnen krijgt uitgekeerd. Maar wat als u dat niet wilt? Wat zijn de gevolgen als u kiest voor een eenmalige uitkering? Als u kiest voor een eenmalige uitkering, houdt u zich eigenlijk niet aan de afspraken. Het was immers de afspraak dat u zou sparen voor een pensioenaanvulling. Een periodieke uitkering dus. Het schenden van deze afspraak heeft gevolgen. Het eerste gevolg van de keuze voor een eenmalige uitkering is dat de gehele uitkering moet worden opgeteld bij uw inkomen in het jaar van ontvangst. Dit betekent dat u in één keer moet afrekenen over de ontvangen uitkering. Het verschuldigde belastingpercentage kan oplopen tot 52%. Hiernaast zult u in de meeste gevallen een boete verschuldigd zijn; de zogenaamde revisierente. Deze boete is een vast percentage van 20% over de uitkering. Kortom, u kunt wel kiezen voor een eenmalige uitkering maar dan zult u wel een behoorlijk bedrag aan belasting moeten betalen. Het verschuldigde percentage kan totaal oplopen tot 72%!

Uitkering in termijnen

Meestal zal een uitkering uit een lijfrenteverzekering gebruikt worden voor een periodieke uitkering vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Kortom, zodra u AOW gaat ontvangen, ontvangt u ook een maandelijkse lijfrente-uitkering als aanvulling op uw AOW. Over het algemeen mag de uitkering niet eerder ingaan dan het moment dat u AOW ontvangt en niet later dan vijf jaar hierna. Wel mag u zelf bepalen hoelang de uitkering moet lopen, met een minimum van vijf jaar. U kunt dus bijvoorbeeld kiezen voor een uitkering gedurende bijvoorbeeld vijf, tien of vijftien jaar. Of alle looptijden daar tussenin. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een uitkering zolang u leeft. Hierbij geldt uiteraard dat hoe langer de looptijd is die u kiest, hoe lager de uitkeringen zullen worden.

Overbrugging

Het komt regelmatig voor dat men iets eerder wil stoppen met werken. In dat geval is het prettig als de lijfrente-uitkeringen in kunnen gaan voordat men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op die manier heeft men dus een soort eigen VUT-regeling. Zo zou het kunnen dat u bijvoorbeeld een uitkering wilt ontvangen vanaf uw 62e jaar tot uw 67e jaar. Helaas is dit niet zomaar mogelijk. De overheid wil namelijk juist dat iedereen wat langer doorwerkt en heeft maatregelen bedacht om dit soort uitkeringen tegen te gaan. Zo is een overbruggingslijfrente (voordat u AOW ontvangt) alleen mogelijk indien er kapitaal is opgebouwd vóór 2006. In dat geval kan het kapitaal geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als overbrugging. Uiteraard kunnen wij u vertellen welke rechten u heeft en wat voor u precies de mogelijkheden zijn.

Adviseren = puzzelen

Een goed advies over een lijfrente-uitkering bestaat uit een aantal stappen. Eerst moet duidelijk zijn waar u behoefte aan heeft. Welke uitkering past het beste bij uw situatie? Is een overbrugging gewenst of wilt u de uitkering liever nog even uitstellen? Hierna moet onderzocht worden of uw wensen wellicht begrensd worden door de wettelijke spelregels. Tenslotte moet bekeken worden wat de fiscale gevolgen zijn van de gemaakte keuzes. Kan er wellicht nog belasting bespaard worden door te kiezen voor een andere looptijd? Dit alles bij elkaar opgeteld is een hele puzzel, maar leidt wel tot een oplossing die bij uw situatie past. Wilt u weten wat voor u de beste oplossing is? Neem dan eens contact met ons op. Wij maken de puzzel graag voor u!

uitkering-lijfrente
null

Heeft u vragen over sparen?

Heeft u algemene vragen of wilt u een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Bel mij terug »