uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering
De kosten van
de uitvaart verzekerd

Een uitvaartverzekering keert altijd uit!

Waarvoor is de uitvaartverzekering?

Als u een uitvaartverzekering heeft, keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden speelt hierbij geen rol; de verzekering keert altijd uit. Met de uitkering van deze verzekering kan (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie betaald worden.

Premiebetaling

Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken. Bij sommige verzekeringen kunt u de premie ook in één keer betalen. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit kan een vast bedrag zijn of een bedrag dat tijdens de looptijd hoger wordt. Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Het is dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering precies zal zijn als u overlijdt.

Winstdeling

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar
hoe hoog de winstdeling is.

De verzekering stoppen vóór overlijden

U mag de verzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. U betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt en u krijgt een bedrag uitgekeerd.

Stopt u kort na het starten van de verzekering? Dan kan het zijn dat u minder geld krijgt uitgekeerd dan u heeft ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar moet maken. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na, voordat u de verzekering afsluit.

Medische keuring

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts. De kosten voor zo’n onderzoek zijn voor rekening van de verzekeraar.

uitvaartverzekering
null

Heeft u vragen over een uitvaartverzekering?

Interesse in een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Afspraak maken »
Bel mij terug »