Sparen
Verschillende doelen,
verschillende manieren.

null

Heeft u vragen over sparen?

Heeft u algemene vragen of wilt u een vrijblijvend voorstel?

» Een voorstel is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk.

Bel mij terug »

Sparen
Waarvoor wilt u sparen? Hoe gaat u sparen?

Sparen kan voor verschillende doelen en op verschillende manieren. Eigenlijk hoort bij ieder spaardoel een eigen spaarmethode. Als u spaart voor een aanvulling op uw pensioen, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een (bancaire) lijfrente. Sparen voor de aflossing van uw hypotheek kan weer door middel van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Bij iedere vorm heeft u te maken met verschillende fiscale spelregels en voorwaarden.

Spaarrekening

Als we het over sparen hebben, wordt meestal aan deze vorm gedacht. Gewoon sparen op een spaarrekening. Makkelijk en eenvoudig. U bepaalt zelf wanneer u geld spaart en hoeveel u spaart. Hiernaast kunt u het spaargeld altijd weer opnemen.

Deze vorm van sparen valt belastingtechnisch in de zogenaamde box 3. Dit betekent dat u belasting moet betalen als u meer spaargeld heeft dan de vrijstelling. In 2017 bedraagt de vrijstelling € 25.000 per persoon.

Deposito

Een deposito is eigenlijk een geblokkeerde spaarrekening. Met de bank spreekt u een looptijd af en een rentepercentage. Tijdens de afgesproken looptijd ontvangt u een vaste rente. Tussentijds kunt u niet aan uw spaargeld komen. Ook kunt u tussentijds geen bijstortingen doen.

Net als een ‘gewone’ spaarrekening valt deze vorm van sparen in de zogenaamde box 3. Dit betekent dat u belasting moet betalen als u meer spaargeld heeft dan de vrijstelling. In 2017 bedraagt de vrijstelling € 25.000 per persoon.

Voor een pensioenaanvulling

Als u wilt sparen voor een aanvulling op uw pensioen dan kunt u dit doen door middel van een bancaire lijfrente of een lijfrenteverzekering. In beide gevallen is de betaalde premie aftrekbaar van uw inkomen indien u kunt aantonen dat er sprake is van een pensioentekort.

Deze vorm van sparen valt belastingtechnisch in de zogenaamde box 1. Dit betekent dat u tussentijds geen belasting hoeft te betalen over het opgebouwde spaarsaldo. De uitkeringen zijn t.z.t. echter wel belast.

Uitkering van een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente

Als uw lijfrenteverzekering (of bancaire lijfrente) tot uitkering komt, ontvangt u de uitkering niet ineens. De uitkering moet namelijk plaatsvinden in termijnen, bijvoorbeeld per maand. Hierbij gelden er veel fiscale spelregels met betrekking tot de ingangsdatum, looptijd en hoogte van de uitkeringen. De periodieke uitkeringen zijn belast (in box 1). Het regelen van een passende (en zo hoog mogelijke) uitkering is vaak een behoorlijke puzzel. Een puzzel waar wij u overigens graag bij helpen!

Voor de aflossing van uw hypotheek

Voor nieuwe hypotheken geldt vanaf 2013 dat er verplicht moet worden afgelost op de hypotheek. De aflossing moet annuïtair of lineair zijn. Voor 2013 waren er echter meer hypotheekvormen toegestaan, zoals de aflossingsvrije hypotheek of de spaarhypotheek. Als u zo’n hypotheekvorm had vóór 2013, mag u deze vorm trouwens gewoon behouden. Ook is het mogelijk om de hypotheek over te sluiten naar een andere bank en de vorm van de hypotheek gewoon te behouden.

Een spaarhypotheek of een Kaptaalverzekering Eigen Woning valt belastingtechnisch in de zogenaamde box 1. Dit betekent dat u tussentijds geen belasting hoeft te betalen over het opgebouwde spaarsaldo.

Beleggen

Hoewel ‘beleggen’ iets geheel anders dan ‘sparen’ is, willen wij deze vorm toch hier bespreken. In tegenstelling tot sparen heeft u bij beleggen geen zekerheid over de opbrengsten. De winst kan groot zijn, maar ook klein. Sterker nog, u kunt ook een deel van uw inleg verliezen. Ondanks deze risico’s kan beleggen wel degelijk een goed alternatief voor sparen zijn. Of beleggen voor u geschikt is, hangt o.a. af van het doel wat u voor ogen heeft. Hiernaast speelt ook de tijd die u beschikbaar heeft om te beleggen een rol.

Beleggen valt in de zogenaamde box 3. Dit betekent dat u belasting moet betalen als u meer bezit heeft dan de vrijstelling. In 2017 bedraagt de vrijstelling € 25.000 per persoon.

mat