recht-en-plicht-verzekeringen

Verzekeringen
Ziekte, verzuim en overlijden

Verzuimverzekering

Als u werknemers heeft, loopt u het risico dat een werknemer een keer langdurig ziek wordt. Bij langdurige ziekte bent u verplicht om het salaris twee jaar lang grotendeels door te betalen. Hiernaast wordt er van u verwacht dat u zich actief gaat bezig houden met verzuimbegeleiding en re-integratie. Kortom, een zieke werknemer kan veel geld kosten en veel rompslomp opleveren. Met een verzuimverzekering kunt u zich verzekeren tegen deze risico’s.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Werknemers kunnen ziek of arbeidsongeschikt worden, maar de ondernemer zelf kan dit natuurlijk ook overkomen. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen fors zijn. Vooral omdat er geen vangnet van de overheid voor u is. Wordt u ziek? Dan staat u er alleen voor. Uiteraard kunt u zich ook tegen dit risico verzekeren door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wellicht heeft u bij arbeidsongeschiktheid toch nog een bepaald inkomen, bijvoorbeeld van uw partner. En misschien kunt u zelf ook een bepaalde periode wel overbruggen. Met dit soort feiten kunnen we uiteraard rekening houden bij het samenstellen van een passende verzekering. Het advies is altijd maatwerk, waardoor u nooit meer verzekert dan nodig. En daardoor ook niet teveel betaalt.

Overlijdensrisicoverzekering

Het overlijden van een ondernemer kan forse financiële gevolgen hebben voor de nabestaanden. Het inkomen valt (grotendeels) weg en er blijven wellicht ook schulden achter (bijvoorbeeld een hypotheek). Om er voor te zorgen dat uw nabestaanden verzorgd achter blijven, kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering keert bij overlijden ineens het afgesproken bedrag uit aan de door u aangewezen begunstigde.

Compagnonsverzekering

Het overlijden van een compagnon kan voor de overblijvende compagnon(s) behoorlijke financiële gevolgen hebben. In veel gevallen kunnen de nabestaanden van de overleden compagnon namelijk hun deel van de onderneming “opeisen”. Dit betekent dat de overblijvende compagnon(s) de erfgenamen van de overleden compagnon moet(en) uitkopen. Niet zelden gaat het hier om flinke bedragen. Bedragen die vaak niet zomaar uit het bedrijf kunnen worden gehaald. In deze situatie is een compagnonsverzekering een verstandige oplossing. Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die door compagnons op elkaars leven wordt afgesloten. Op die manier ontvangt de overblijvende compagnon een bedrag als de andere compagnon overlijdt.

woonlastenverzekering
null

Een vrijblijvend adviesgesprek voor verzekeringen?

» Oriëntatiegesprek is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk;
» Bij u op kantoor, of bij ons.
Afspraak maken »
Bel mij terug »